Antal scannede cykler: 971

Cykelregistret

Vilkår og politikker

Indholdsfortegnelse

Brugervilkår

De almindelige betingelser gælder for de funktioner/tjenester der er i BikeTag Aps’ app.

Disse almindelige betingelser er senest opdateret den 1. maj 2023.

Vi forbeholder os ret til løbende at opdatere disse almindelige betingelser.

Ved oprettelse/login accepterer du vores vilkår og betingelser.

Vi har ingen bindingsperiode eller abonnement og brugen af vores app er helt gratis.

 • Personer der ønsker at anvende BikeTag app’en og dens funktioner, skal oprette sig som bruger.
 • Dine brugeroplysninger overføres og verificeres gennem MitID.
 • Man skal være fyldt 18 år for at kunne oprette sig som bruger.
 • Man kan kun have én bruger profil.
 • Man kan til enhver tid opdatere sine brugeroplysninger i app’en. Man har selv ansvaret for, at kontaktoplysninger er korrekte og opdaterede.
 • Al information om brugeren er anonymt og kun synligt for brugeren selv og BikeTag ApS.

 

Når man har oprettet sig som bruger kan man benytte vores tjenester i app’en.

Disse funktioner er beskrevet nedenfor:

 • Overførsel af ejerskab af en cykel – mellem to BikeTag brugere.
 • Donation/smid væk (anonymt) – af egen cykel eller overtage ejerskab på en doneret cykel.
 • Findeløn – betaling af findeløn for din fundne cykel eller modtagelse af findeløn for indlevering af en efterlyst cykel.
 • Efterlysning – af egen stjålne cykel.
 • Upload af div. dokumenter (BikeTag ApS har ingen rettigheder til disse dokumenter).
 • Søgning på BikeTag nummer eller stelnummer – alle brugere vil have mulighed for at se generel info om cyklen (mærke, farve, type) samt BikeTag’ets eller stelnummerets nuværende status (fx OK, Efterlyst, Doneret), men ingen personlige oplysninger om ejeren.


Efterlysning af cykel

Når man efterlyser sin cykel i BikeTag appen, bliver man automatisk videreført til politiets hjemmeside, der hvor man anmelder cykeltyveri. BikeTag påtager sig intet ansvar i forbindelse med anmeldelsen hos politiet, men forsyner blot brugeren med et link som en service til brugeren.

Det er brugerens eget valg om han ønsker at anmelde tyveriet til politiet. Man behøver ikke at anmelde tyveriet til politiet, for at efterlyse sin cykel hos BikeTag.

Når man annullerer efterlysningen af sin cykel i BikeTag app’en, er det brugerens eget ansvar at afmelde en eventuel efterlysning hos politiet. I modsat fald vil cyklen fremstå som: “Efterlyst i politiets database”, hvis nogen scanner BikeTag nummerpladen eller indtaster BikeTag nummeret i søgefunktionen.

BikeTag nummerpladen

BikeTag nummerpladen er et mærkat med indbygget NFC-chip. Denne chip kan kun læses af en mobiltelefon eller andre enheder installeret med en NFC-læser.

Der er ingen GPS eller andet overvågningsudstyr installeret i nummerpladen og den kan kun læses på en afstand af 0-1 cm.


Inaktiv overførsel

Ved overførsel af et ejerskab af en cykel til en person der ikke benytter BikeTag app’en, skal man være opmærksom på, at BikeTag nummerpladen bliver permanent og irreversible inaktiv.

Det betyder at hvis man søger på det pågældende BikeTag nummer, så vil resultatet vise: ”Inaktiv”. Man vil ikke længere kunne f.eks. efterlyse eller donere cyklen, med dette BikeTag nummer. Cyklen vil dog stadig fremstå som ”Efterlyst af Politiet”, hvis den er meldt stjålet hos politiet.

Hvis man ønsker at cyklen igen skal en aktiv BikeTag nummerplade, vil det kræve at man får påsat et nyt BikeTag, hos en forhandler.

Betaling af findeløn

Betaling af findeløn på kr. 200,- skal kun ske, hvis du har efterlyst en cykel i vores app, og den herefter er blevet indleveret til en autoriseret forhandler. Indtil nogen har indleveret din cykel hos en autoriseret forhandler, kan du når som helst annullere efterlysningen og dermed betalingen af findeløn.

Vi anvender betalingstjenesten Freepay og Nets til at håndtere disse betalinger. Dine betalings- og kontoplysninger gemmes udelukkende på en ekstern server og oplysningerne behandles i henhold til internationale sikkerhedsstandarder. Alle omkostninger og gebyrer i forbindelse med Freepay, Nets og bankoverførsler, dækkes af BikeTag ApS, så findelønnen på kr. 200,- går ubeskåret til finderen.


Udbetaling af findeløn


Udbetaling af en eventuel findeløn kan kun ske såfremt at alle nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Man finder en, – af BikeTag, efterlyst cykel
 • Man bekræfter at man vil indlevere den efterlyste cykel indenfor 72 timer hos en autoriseret BikeTag forhandler
 • Man indleverer den efterlyste cykel inden for tidsfristen
 • Man indleverer den efterlyste cykel hos en autoriseret BikeTag forhandler
 • Man oplyser sin banks registrerings- og kontonummer senest 30 dage efter indleveringen af den efterlyste cykel


Udbetaling af findeløn vil ske fra BikeTag Aps, senest 30 dage efter modtagelse af din banks registrerings- og kontonummer.

BikeTag Aps kan udelukke en bruger, hvis han har handlet i strid med vores almindelige betingelser.

Hvis vi bliver bekendt med, at en bruger svigagtigt har misbrugt vores system eller på anden måde handlet i strid med almindelig hæderlighed, kan vi udelukke brugeren fra Appen med øjeblikkelig virkning. Ved mistanke om kriminel adfærd vil vi overgive sagen til politiet.

Det er kun politiet og BikeTag ApS der har adgang til ejer-information, -historik og -adfærd.

Denne aftaler er indgået i henhold til dansk lovgivning. Vi følger dansk rets almindelige erstatningsregler med nedenstående modifikationer:

 • Vi påtager os ingen ansvar for direkte eller indirekte afledte tab i forbindelse med brugen af app’ens funktioner. Herunder f.eks., men ikke begrænset til, tab af forventet eller fremtidig indtjening, tab af data og lign.
 • Vi påtager os ingen ansvar for direkte eller indirekte afledte skader i forbindelse med den permanente og irreversible indgravering af de 3 striber i cyklens stel. Herunder f.eks., men ikke begrænset til, rustskader, værdiforringelse og lign.
 • Vi er ikke part i (købs)aftalen mellem sælger og køber af ejerskab. Alle forhold mellem sælger og køber relateret til selve cyklen, herunder betaling for cyklen, cyklens stand, evt. mangler, levering af cyklen mv. er os uvedkommende.

Indgraveringen af de 3 striber i cyklens sadelrør er en essentiel del af BikeTag’s koncept, da det tydeliggør, at cyklen er registreret i BikeTag’s database, hvis BikeTag nummerpladen er fjernet.

Indgraveringen sker på eget ansvar og hverken BikeTag ApS eller forhandleren påtager sig ansvar for direkte eller indirekte afledte skader i forbindelse med den permanente og irreversible indgravering af de 3 striber i cyklens stel. Herunder f.eks., men ikke begrænset til, rustskader, værdiforringelse og lign.

Når du opretter dig som bruger, indsamler og behandler vi dine personoplysninger. I vores Persondatapolitik , har vi beskrevet, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Persondatapolitikken er også tilgængelig under menupunktet ”Kontakt” i app’en.

I vores FAQ (ofte stillede spørgsmål) kan du finde svar på langt de fleste spørgsmål.

Du kan finde vores FAQ på www.biketag.com
Du kan også skrive til info@biketag.com.


Hvis du har en klage over vores app, kan du sende den til: info@BikeTag.com.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk


Ved indgivelse af klage via klageportalen bedes du oplyse vores e-mailadresse: info@biketag.com

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage via klageportalen bedes du oplyse vores e-mailadresse: info@biketag.com

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige

Betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.

 

Alle navne, logoer og varemærker på BikeTag’s tjenester tilhører BikeTag ApS og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra BikeTag ApS.

Indholdet på tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, software, mv. tilhører BikeTag ApS og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.

Der er mulighed for at tilføje yderligere billeder af din cykel. Vores anbefalinger til et billede er, at det er vellignende med cyklen i fokus, undgå for så vidt muligt at få personer med på billedet.

Brugere, der angiver tillægsoplysninger i form af billeder, garanterer at have alle rettigheder til de angivne billeder, der er nødvendige for BikeTag’s brug heraf og at billedet ikke krænker andres immaterielle rettigheder eller andre rettigheder. Desuden garanterer brugeren, at de billeder som brugeren måtte angive ikke på nogen måde, er ulovlige, upassende, stødende eller krænkende overfor tredjemand.

BikeTag ApS forbeholder sig retten til at slette billeder, der ikke er passende.

Vær opmærksom på at disse tillægsbilleder følger cyklen og du kun har mulighed for at slette disse billeder så længe du har ejerskabet på cyklen.

 

Brugeren har pligt til at behandle brugernavn og adgangskode fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres under brugerens brugernavn og adgangskode.

Brugeren er desuden forpligtet til at informere BikeTag ApS, uden ugrundet ophold, om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord.

BikeTag ApS har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

Hvis brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om BikeTag ApS eller BikeTag’s hjemmesider eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af BikeTag’s hjemmesider og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer. Ligeså at informere BikeTag ApS herom. Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til BikeTag’s netværk, server, systemer eller lignende.

BikeTag har til enhver tid ret til at revidere disse almindelige betingelser. Hvis nogen del af disse almindelige betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

 

Persondatapolitik

Denne “Persondatapolitik” beskriver, hvordan BikeTag ApS, behandler personoplysninger i vores app.

BikeTag er en tjeneste, som har til formål at beskytte cykelejere mod tyveri og hælersalg af cykler, samt håndtering af efterlyste og donerede cykler. For at kunne benytte vores app skal man verificeres med MitID. I appen bliver en cykel linket til en bruger via et BikeTag- nummer samt et stelnummer. Der kan søges på stelnummer eller BikeTag-nummer i appen og man kan herefter finde ud af hvilken status cyklen har. Overførsel af ejerskabet på en cykel vil være muligt imellem verificerede brugere. Det samme gælder donerede cykler.

En verificeret bruger kan også gøre krav på en findeløn på 200 kr. såfremt han indleverer en efterlyst cykel til en autoriseret forhandler.

Dine personoplysninger behandles sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af personoplysninger for at hindre uautoriseret adgang til dine personoplysninger og for at opfylde gældende lovgivning.

Nedenstående retningslinjer beskriver hvilke typer af personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler disse personoplysninger, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Persondatapolitik. Persondatapolitikken er udarbejdet med henvisning til reglerne i databeskyttelsesforordningen (Forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EU) 2016/679 (også kendt som “GDPR”)) og den danske lov om databeskyttelse (Lov nr. 502 af 23/05/2018 med evt. senere ændringer) (“databeskyttelsesloven”).

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse oplysninger handler om dig eller dine transaktioner.

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med brug af vores app og har vedtaget denne Persondatapolitik, der beskriver, behandlingen af disse.

Vi indsamler og behandler personoplysninger ved:

 1. Oprettelse af brugere
  • E-mailadresse, navn, fødselsdato og år.
 1. MitID verificering
  • Fødselsdato og år, navn og beboelsesland, samt identifikationsinformationer fra MitID verificering.
 1. Registrering af cykel
  • Telefonnummer
 1. Overførsel af ejerskab
  • Sælgers navn og adresse
 1. Efterlysning af stjålet cykel
  • Telefonnummer og e-mail


Købsbevis

Når du overfører/sælger din cykel til en anden bruger, udstedes automatisk et købsbevis, som uploades til deres BikeTag app under den pågældende cykel.

Dette købsbevis indeholder sælgers (din) fødselsdato, navn og adresse. Du har pligt til at oplyse din korrekte adresse således at købsbeviset er gyldigt.

Donation

Vi indsamler og behandler personoplysninger ved donation, som verificeres med MitID, hvorefter der udstedes et anonymiseret donationsbevis.

Bemærk at donation af en cykel foregår helt anonymt. Ved overtagelse af en doneret cykel har man ingen adgang til tidligere ejers persondata, kun eventuelle billeder uploadet af cyklen.


Bemærk:

Vi forbeholder os retten til at overdrage navn og fødselsdato, samt identifikationsinformationer fra MitID verificering af brugere af vores app. Dette med henblik på at videregive oplysningerne til myndighederne for anmeldelse af ulovlig adfærd såsom dokumentfalsk og hæleri. Vi kan ikke udlede et CPR-nummer på baggrund af disse oplysninger. MitID identifikationsnummeret har først en betydning når de er i den pågældende myndigheds besiddelse, da de kan linke oplysningerne til et CPR-nummer.

Vi behandler personoplysningerne til følgende formål og til brug for følgende behandlingsaktiviteter:

 • For at opfylde den aftale, vi indgår med brugerne af vores tjenester i vores app.
 • For at identificere og servicere brugere af vores app.
 • For at sikre vores app mod ulovlig adfærd såsom dokumentfalsk, hæleri eller diskrimination.
 • For at tilpasse og udvikle vores service og produkter
 • For at udvikle sikre tjenester for brugere i vores app.
 • For at analysere vores app til brug for vedligeholdelse, drift samt udvikling af eksisterende og fremtidige produkter eller services.

Behandlingsgrundlag i forbindelse med din brug af vores tjenester

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger ligger først og fremmest i vores relation til dig og i hensynet til at kunne opfylde og administrere de(n) aftale(r), vi har indgået med dig.

Vi vil som udgangspunkt have hjemmel til at behandle de nødvendige personoplysninger ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a,b og litra f.

Ovennævnte bestemmelser omhandler grundlaget for at behandle personoplysninger, hvis der (I) foreligger et samtykke, (II) hvis behandling er nødvendig for at kunne overholde en kontrakt, (III) hvis behandling er nødvendig for, at en dataansvarlig eller tredjemand kan forfølge eller forsvare en legitim interesse.

Det er vores vurdering, at grundlaget for behandling af personoplysninger er opfyldt jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Verificering

Når private brugere verificeres gennem MitID, gemmes hverken MitID bruger-ID eller MitID-adgangskode.

Vores app gemmer dato og identifikationsinformationer ved MitID verificering.

Du har følgende rettigheder i forhold til de personoplysninger, vi behandler om dig:

 

 1. Ret til indsigt, dvs. en ret til at få at vide, om dine personoplysninger behandles og i bekræftende fald ret til at få udleveret en kopi af personoplysningerne.
 2. Ret til at modtage personoplysninger som vi har registreret om dig.
 3. Ret til korrektion, dvs. en ret til få rettet ukorrekte personoplysninger.
 4. Ret til sletning / ret til at blive ‘glemt’, dvs. en ret til med visse begrænsninger at få slettet dine personoplysninger uden unødig forsinkelse.
 5. Ret til at gøre indsigelse dvs. en ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 6. Ret til begrænsning af behandlingen dvs. en ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. hvis en anmodning om sletning ikke kan imødekommes.Behandlingsprincipper

Vi vil behandle personoplysningerne lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede.

Vores behandling af personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal indsamles til udtrykkelige angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Vi behandler personoplysningerne ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.

Personoplysningerne skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Vi behandler personoplysningerne ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysningerne skal opbevares på en sikker måde, og at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

Personoplysningerne skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for personoplysningerne, herunder skal de beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.


Risikoanalyse

Vi skal i forbindelse med vores sagsbehandling gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der konkret er forbundet med vores behandling af personoplysningerne.

Vi har gennemført en risikoanalyse, som ligger til grund for denne persondatapolitik.


Oplysningspligt

Alle aftaler i forbindelse med brug af vores tjenester indeholder en henvisning til denne Persondatapolitik, som beskriver, hvordan vi indsamler og behandler brugernes personoplysninger. Persondatapolitikken er desuden tilgængelig på vores Hjemmeside.

Hjemmeside og tjenester er delvist baseret på software fra tredjeparter. Vi henviser derfor også til de relevante politikker hos vores samarbejdspartnere og leverandører: Scrive  (MitID), Freepay (gateway) og E-conomic (bogføring), Google Analytic, E-kontoret, Aveo (hosting), Google Play, App Store, AWS (cloud håndtering), Google Maps, Nets A/S (kortindløser), CPR-registret, Dansk Politi.


Databehandleraftaler

Hvis vi vurderer, at der for en af vores leverandører foreligger en databehandlerkonstruktion med os, udarbejder vi en “databehandleraftale” med leverandøren.

Databehandleraftalen skal indgås mellem os (som den “dataansvarlige”) og leverandøren (som “databehandler) og skal leve op til gældende krav til databehandleraftaler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 3. Det indebærer, at der skal udarbejdes en kontrakt eller andet retligt dokument, som er bindende for databehandleren. Det er desuden et krav, at databehandleraftalen er skriftlig, herunder elektronisk.

Databeskyttelsesforordningen fastsætter herudover en del specifikke krav til indholdet af databehandleraftalen. Aftalen skal bl.a. indeholde oplysninger om genstanden for og varigheden af behandlingen, behandlingens karakter og formål, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og vores forpligtelser og rettigheder som dataansvarlig samt de pligter, som databehandleren har i forhold til at varetage behandlingen af personoplysninger på vores vegne.

Vores behandling af personoplysninger finder sted i Danmark.

Vores app hostes hos Aveo A/S, der er placeret i Danmark.

Hvis det er nødvendigt at overføre personoplysninger til et tredjeland eller international organisation, der er placeret uden for EU/EØS, sikrer vi os forinden overførslen af personoplysningerne til det pågældende tredjeland eller internationale organisation, at overførslen af personoplysningerne sker på en måde, der udgør tilstrækkelig garanti for, at personoplysningerne er beskyttet, herunder evt. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse. Vi vurderer i den forbindelse også, forud for overførslen, om der kræves implementering af supplerende foranstaltninger for at sikre, at der for behandlingen af personoplysningerne fortsat gælder et beskyttelsesniveau, som svarer til det niveau, der er sikret i EU, herunder i databeskyttelsesforordningen, sammenholdt med EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

BikeTag sælger og udveksler ikke personlige oplysninger om sine brugere til markedsføringsformål til tredje parter.

Vi samarbejder dog med partnere, der udfører vigtige funktioner, såsom softwareudvikling, som giver brugerne mulighed for at bruge alle funktioner/tjenester i app’en. 

BikeTag vil aldrig dele brugernes personlige oplysninger, medmindre det er nødvendigt for at udføre vores opgaver, så vores funktioner eller tjenester fungerer optimalt.

Vi har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden handling i strid med gældende lovgivning.

Vi anvender betalingstjenesten Freepay og Nets til at håndtere betalinger. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes udelukkende på en ekstern server, hvor oplysningerne behandles i henhold til internationale sikkerhedsstandarder.

Adgang til personoplysningerne er begrænset til personer, der har et sagligt behov for denne adgang. De medarbejdere, der håndterer personoplysningerne, er instrueret i, hvad de må gøre med personoplysningerne, og hvordan de skal beskytte disse oplysninger.

Ved brug af en ekstern databehandler til håndtering af personoplysningerne underskrives en skriftlig databehandleraftale mellem os og databehandleren, der ligeledes pålægger databehandleren at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.Hvis du ønsker at slette din konto hos BikeTag ApS, skal du først anmode om dette.

Herefter vil du modtage en e-mail, indeholdende et link, som du skal klikke på for at fortsætte med sletningsprocessen. Linket fører dig til en ny side, hvor du skal udfylde årsagen til at slette din konto og du afslutter ved at klikke på “Bekræft sletning”.

Du kan anmode om sletning af din konto:

 • I BikeTag app’en under menupunktet ”Kontakt”. Vælg ”Vilkår og Politikker” og derefter ”Slet min konto”.
 • Eller du kan klikke her.

Anmodning om sletning af kontoen kan også tilgås der, hvor du henter dine apps.

Bemærk at anmodning om sletning af kontoen, vil medføre at du ikke længere vil have adgang til din konto hos BikeTag og eventuelle cykler tilknyttet din konto vil blive gjort permanent inaktive.

Alle dine persondata vil blive slettet i henhold til nedenstående vilkår

Såfremt du ikke har eller har haft tilføjet en cykel til din BikeTag app eller har indleveret en efterlyst cykel til en BikeTag forhandler, vil dine persondata blive slette straks.

En række hensyn og regler indebærer, at personoplysninger ikke altid bør eller kan slettes, før der er gået 6 år.

Derfor foretager vi altid en konkret vurdering af, hvor længe personoplysninger skal opbevares, inden de slettes. Det er dog i almenhedens interesse at digitale spor, vedr. køb/salg og donationer gemmes. Ligesom hvis forsat behandling af personoplysningerne er nødvendige for, at vi kan overholde retlige forpligtelser, vi er underlagt.

Bogføringsreglerne indebærer, at personoplysninger knyttet til en betaling skal opbevares i 5 år + løbende kalenderår efter et regnskabsårs afslutning.

Hensynet til, at vi kan varetage dine eller vores interesser ved et muligt ansvar kan dog i konkrete tilfælde indebære, at personoplysningerne opbevares i op til 6 år efter afslutningen af forretningsforholdet med brugeren. Stamdata for brugere opbevares dog — for at sikre logisk synergi til også den regnskabsmæssige behandling af oplysningerne — i op til 6 år fra kundeforholdets eller relationens ophør.

Kontaktinformation i vores CRM-system slettes og opdateres løbende. E-mails, som kan have betydning for fastlæggelse af et retskrav, gemmes dog i op til 6 år og slettes herefter, medmindre der er en nærliggende risiko for, at retskrav vil blive rejst mod, eller tænkes rejst af os.

Hvordan sletter vi dine personoplysninger?

Sletning af personoplysninger betyder som udgangspunkt, at personoplysningerne uigenkaldeligt fjernes fra alle lagringsmedier, hvor de har været lagret, og at personoplysningerne på ingen måde kan genskabes.

Personoplysninger kan som et alternativ anonymiseres fuldstændigt med den virkning, at de ikke længere kan henføres til en bestemt person. I givet fald finder reguleringen om personoplysninger slet ikke anvendelse, og fuldstændig anonymisering er derfor et alternativ til sletning.

Vi kan til enhver tid ændre vilkår for denne Persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering pr. e-mail. Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende for din brug af vores tjenester.

Hvis du har spørgsmål til denne Persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, disses berigtigelse eller dit forhold til os, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende e-mailadresse info@biketag.com.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling af dine personoplysninger:


Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Handelsbetingelser

BikeTag ApS
Søndre Fasanvej 61
2000 Frederiksberg
info@biketag.com
Tel.: +45 26 13 49 58
CVR nr.: 25948785

At efterlyse en cykel koster ikke noget, men hvis den bliver fundet, forpligter du dig til at betale en findeløn på kr. 200,- dog kun hvis din efterlyste cykel bliver indleveret hos en autoriseret BikeTag forhandler.

Beløbet går ubeskåret til den der har fundet din cykel.

Når/hvis din cykel bliver fundet og indleveret til en autoriseret BikeTag forhandler, vil du modtage både en e-mail og en besked i BikeTag app’en med et betalings-link, med 14 dages betalingsfrist efter du har fået besked om, at din cykel er blevet indleveret hos en autoriseret BikeTag forhandler.

Vi anvender betalingstjenesten Freepay til at håndtere betalinger og du kan benytte Dankort, Visa, Eurocard og Mastercard til at betale.

Dine betalings- og kortoplysninger gemmes udelukkende på en ekstern server, hvor oplysningerne krypteres. Vi følger internationale sikkerhedsstandarder, indtil betalingstransaktionerne er gennemført.

Når du har indtastet dine betalingsoplysninger, bliver pengene trukket på din konto og overført til BikeTag ApS, som vil fremgå af dit kontoudtog.

Beløbet er ikke momspligtigt.

Du har 14 dage, efter du har modtaget et betalingslink, til at betale findelønnen. Hvis betalingen ikke falder rettidigt, vil du modtage 1. rykker både på mail og en besked i app’en. Denne rykker vil ikke være pålagt noget rykkergebyr, da vi formoder det må være en forglemmelse. Såfremt findelønnen ikke er modtaget senest 10 dage senere, vil der i 2. rykker blive tilskrevet et rykkergebyr på kr. 100,-

Ved fortsat manglende betaling 10 dage fra fremsendelsestidspunktet af 2. rykker vil der komme et inkassovarsel med et rykkergebyr på kr. 100,-. Herefter vil sagen overgå til inkasso, med deraf følgende omkostninger.

Du har ingen fortrydelses- eller returret i forbindelse med betaling af findeløn.

Du kan dog til enhver tid annullere din efterlysning, og dermed også betaling af findeløn.

Hvis du har en klage, kan du sende den til: info@BikeTag.com.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk
 
Ved indgivelse af klage via klageportalen bedes du oplyse vores e-mailadresse: info@biketag.com  

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage via klageportalen bedes du oplyse vores e-mailadresse: info@biketag.com  

Enhver tvist, der måtte opstå, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.

Når din efterlyste cykel er fundet via BikeTag og du skal betale findeløn, indsamler, lagrer og behandler vi dine personoplysninger på servere placeret i Danmark og den Europæiske Union som nærmere beskrevet i vores Persondatapolitik.